Podologia a inne dziedziny wiedzy


Podologia funkcjonuje jako odrębna gałąź medycyny i jako taka notuje coraz większe sukcesy. Również pacjenci podologa coraz częściej pojawiają się w jego gabinecie z własnej inicjatywy zaniepokojeni zmianami w wyglądzie swoich stóp oraz liczący na sugestie odnoszące się do ich prawidłowej pielęgnacji.

Podologia a inne dziedziny wiedzy

Podologia funkcjonuje jako odrębna gałąź medycyny i jako taka notuje coraz większe sukcesy. Również pacjenci podologa coraz częściej pojawiają się w jego gabinecie z własnej inicjatywy zaniepokojeni zmianami w wyglądzie swoich stóp oraz liczący na sugestie odnoszące się do ich prawidłowej pielęgnacji. Nie oznacza to jednak, że podologia nie współpracuje z innymi dyscyplinami wiedzy.

Współpraca ta jest wyjątkowo ścisła i mamy w jej przypadku do czynienia z kolejnym argumentem przemawiającym za tym, aby naukę o chorobach stóp uznawać za wyjątkową. Szczególną grupą pacjentów trafiających do podologa są cukrzycy, reumatycy oraz osoby, które jakiś czas temu przeszły wylew lub zawał, a teraz prowadzą działania, których celem jest powrót do pełni zdrowia.

Bardzo często ich wizyty przyczyniają się do tego, że możliwe staje się szybkie rozpoznanie grożących im konsekwencji, a tym samym podolog może skierować ich do specjalistów ratując nie tylko zdrowie, ale również życie.

Lekarz podolog zawodowo zajmujący się stopami pacjenta jest jednak nieoceniony również wówczas, gdy pojawia się konieczność wykonywania w sposób ścisły zaleceń odnoszących się do specjalistycznej troski o stopy, jego działania mogą więc hamować rozwój zmian cukrzycowych lub reumatycznych.